Skip to content

Whitecap Teak "No Smoking" Name Plate [62672]

Sold out
$28.99

No Smoking Name Plate

  • 3-7/8"W x 1"H x 1/4" thick
  • Oiled finish